Pantouf in de pers

Artikel in het Laatste nieuws dd.  10/1/2018

Artikel in Het Laatste Nieuws dd. 11 mei 2017

Artikel in Het Laatste Nieuws dd. 13 juli 2016