Zorgaanbod : HIP-PO

Coaching voor kinderen en  jongeren

 

Haal de kracht uit je zelf 

 

Ben jij al eens met je beide voeten stevig op de grond gaan staan om alle prikkels die op je af komen bewust te beleven ?

Het zijn er heel wat,  een veelvoud aan prikkels.

Voor kinderen en jongeren is dat niet anders .

Ook zij krijgen een massa aan prikkels binnen en dat bovenop alle verwachtingen die er op hun schouders wegen.

Voor sommige kinderen en tieners is dat veel, soms ook té veel.

Ze voelen zich niet begrepen, een zebra tussen een kudde paarden.

Sommigen gaan ze zich druk gedragen, anderen gaan zich steeds meer in zichzelf keren.

 Ze denken, en overdenken. Ze worden gespannen, moe , soms uitgeput , barsten helemaal los of  vinden zich vaak anders dan de anderen.

Herken je je kind hierin of geeft het zelf aan dat het allemaal moeilijk is , aarzel dan niet om hulp te zoeken.

 

Het kan ook zijn dat alles OK is, op dat ene kleine dingetje na.

Het lijkt wel of het je allemaal overkomt zonder je er wat aan kan doen.

Verandering kan altijd, maar hoe begin je er aan ?

Zoek een hulpverlener waar je je goed mee voelt en die met jou aan de slag gaat op een manier die jij prettig vindt.

 

 

 

Die "hulpverlener" hoeft geen mens te zijn.

Wat dacht je van een pony ?

Aan pony's kun je immers alles vertellen, ze gaan het nooit verder vertellen.

Pony's beschikken over de magie om ons goed aan te voelen, zij kunnen jou de kracht tonen die al binnen in jezelf verborgen zit . 

 

HIP-PO is de naam die we aan dit zorgaanbod binnen Beleefhoeve Pantouf vzw hebben gegeven.

HIP-PO staat voor  :

° HIP van "hippo" , het Griekse woord voor paard

° HIP van "hippocampus", dit deel binnen onze hersenen heeft de vorm van een zeepaardje en heeft een rol bij de verwerking van stress in ons lichaam

° PO van positiviteit, tijdens de coaching zetten we in op positieve ervaring

 

Tijdens de coaching wordt er voornamelijk gewerkt volgens  de methodiek van Equicoaching®

Het is een oplossingsgerichte methodiek waarbij de verbinding tussen het denken, het voelen en het doen sleutels biedt om de deur van een veranderingsproces te openen.

Enkel coaches die een opleiding Equicoaching® genoten , mogen hiermee aan de slag gaan.

 

Waarom coachen met paarden en pony's ?

Paarden zijn kuddedieren, ze dragen veel zorg voor elkaar.

Ze hebben een uitstekend waarnemingsvermogen en een bijzonder ontwikkeld communicatiesysteem.

Ze spiegelen.

Ze staan in het hier én nu, samen met jou en ze oordelen niet.

Ze zijn krachtig.

Door onder meer al deze bijzondere eigenschappen zijn paarden uitstekende coachpartners.

Tijdens de coaching zijn we samen met de pony(s), we maken contact met ze en met ons zelf. We denken samen, voelen samen én doen samen. 

Nieuwe inzichten in jouw krachten komen ongetwijfeld naar boven, inzichten  waarmee je meteen aan de slag kan gaan voor resultaat op korte én lange termijn.

In contact met elkaar, samen voelen

Voor sommige kinderen zal   Equicoaching® op zich volstaan.

Anderen hebben therapeutische behandeling nodig waarbij Equicoaching® een efficiënte aanvulling kan zijn om op korte termijn rond een specifiek thema aan de slag te gaan.

 

Equicoaching® kan onder meer bij volgende doelen :

° grenzen stellen - niet over je heen laten lopen

° assertief zijn - duidelijk maken wat je wel wil en niet wil 

° weer verbinding krijgen met je zelf, met de anderen,  je eigen zijn voelen

° faalangst een plaats geven en verder gaan

° prioriteiten stellen - orde brengen in de chaos

° tot rust komen 

° hoogsensitiviteit , een talent  

° coaching op positiviteit

 

Voor HIP-PO  is er geen voorkennis van paarden en pony's vereist.

Daarentegen is open staan voor de talrijke leermomenten die de paarden en pony's ons aanreiken , mee bepalend voor het succes van de coaching.

Bij  Equicoaching® op de beleefhoeve worden er enkel oefeningen op de grond voorzien, naast én samen met de het paard of de pony

 

Regelmatig vragen ouders advies, dit geven wij niet.

Wij geloven immers in jouw eigen (paarden)kracht  en die van je ouders.

Praktisch 

Jouw coach

 

Yelle Ergo - medeoprichtster van de vzw-  volgde in 2016-2017 de postgraduaatsopleiding Equicoaching® -  level 1 aan de Vives hogeschool.

Level 1 betekent dat binnen de opleiding zij zich bekwaamd heeft in het equicoachen op individueel niveau op gedrag, competenties en overtuiging.

In 2017  studeerde zij af met onderscheiding.

 

In het najaar van 2017 volgde zij bijkomend de opleiding "HSP voor professionals" georganiseerd door Huis voor veerkracht ism VUB en HSP Vlaanderen.

Zij is inmiddels ook gecertificeerd HSP-coach.

 

Wil je graag meer informatie over Equicoaching® of wens je een afspraak te maken , stuur dan een mailtje naar Pantouf@hotmail.com  of neem telefonisch contact op   0499/949672

Om een goede hulpverlening te garanderen en voor elk kind / elke jongere en elke ouder de tijd te geven die zij verdienen, wordt het aantal coachingstrajecten beperkt gehouden.

 

 

Het coachingstraject

Op de beleefhoeve start elke Equicoaching met een grondig kennismakingsgesprek met de ouders.

Daarna wordt er meteen een afspraak gemaakt voor een eerste coaching moment voor jou (kind of jongere) met de paarden en pony's.  

Ook hierbij wordt  ruimte genomen om jouw veranderingsvraag voldoende te exploreren om er vervolgens gericht mee aan de slag te gaan.

 

Indien bij de kennismaking blijkt dat jouw vraag niet kan opgenomen worden op de beleefhoeve, zullen wij met de nodige aandacht een gerichte doorverwijzing verzorgen.

De duurtijd per coachingsmoment is ongeveer 1u  (kennismakingsgesprek ongeveer 1u30).

De duurte van het hele traject is afhankelijk van het aantal veranderingspunten dat je zelf aanreikt. 

 

Tussendoor (na 3 coachingsmomenten) voorzien we telkens een terugkoppelingsgesprek met je ouders , opvoeders, ...

Dit bereiden we altijd samen voor want jij kan mee bepalen wat er tijdens dit gesprek wel of niet mag teruggekoppeld worden.

 

Volg je reeds een therapie en/of een andere vorm van coaching, overleg dan eerst met je therapeut/coach over je plannen om met Equicoaching® te starten.

Wij zijn steeds bereid de vragen van je therapeut/coach over ons aanbod te beantwoorden en samen te werken in aanvulling op een therapeutische behandeling.

 

Jouw coachingsdossier & privacy

Zolang de coaching loopt houden wij een elektronisch en papieren dossier bij waarin wij de coachingsgesprekken samen vatten. Dit doen we om vooruitgang, knelpunten, afspraken vast te leggen die noodzakelijk zijn voor een goed verloop van het verdere coachingstraject.

Anderzijds vormt dit ook de kapstok voor de terugkoppelingsgesprekken met je ouders, opvoeders.

Je mag je dossier op elk moment inkijken indien je dit wenst.

Bij het afronden van een coachingstraject krijg je het papieren dossier mee naar huis.

Het elektronische dossier wordt eind januari volgend op het jaar van afronding verwijderd. 

Enkel de equicoach  heeft toegang tot het volledige dossier , de administratieve medewerkers hebben beperkt toegang.

 

 

De kostprijs

Kennismakinggesprek met de ouders = gratis

45€ per coachsessie

25€ per terugkoppelingsgesprek aan de ouders

 

Betaling voorzien telkens na het terugkoppelingsgesprek met de ouders.