Visie & Missie

Onze visie

Natuur is meer dan planten en dieren alleen, ook de mens maakt deel uit van de natuur, onze kinderen, onze jongeren. We zijn allemaal verbonden met elkaar.

Zorg dragen voor ons zelf , betekent ook zorg dragen voor de anderen, voor de dieren, voor de planten, voor onze planeet.

Door  het bewust beleven van deze verbondenheid, zelfs in de kleinste dingetjes, groeien we elke dag in onze kracht.

 

 

 

 

 

Onze missie

 

Pantouf vzw heeft als missie om de verbondenheid tussen mensen, tussen dieren en tussen mens & dier op de voorgrond te plaatsen. We creeëren kansen voor  kinderen (vanaf 4 jaar), tieners en jongeren om verwonderd te genieten , explorerend te leren,  grensverleggend op zoek te gaan en respectvol om te gaan met alle levenden wezens.

 

 

 

 

 

 

" In elk stukje natuur zit iets wonderlijks"

-Aristoteles-


Doelstellingen

 

Betrokkenheid op natuur , dierenwelzijn en duurzaamheid vergroten door

 

° het verzorgen van dieren die aan de vzw worden afgestaan en hier een forever home vinden

° waarneming van fauna en flora op een verantwoorde wijze
° kennis en respect verruimen met betrekking tot dieren , dierenwelzijn , planten, mensen
° 100% plantbased maaltijden aan te bieden (wanneer er samen gekookt wordt)
° zo veel als mogelijk gebruik te maken van milieuvriendelijke producten en gerecycleerde materialen

 

(Zelf)respect en vertrouwen van kinderen , tieners en jongeren versterken door:

° open te staan voor alle kinderen en jongeren  
° te zorgen voor een huiselijke sfeer waar iedereen zich welkom voelt
° uit te nodigen tot een actieve participatie waarbij je volledig jezelf kan zijn

° een luisterend oor aan te reiken
° creativiteit en talenten in de kijker te zetten

° samen te filosoferen
° oog te hebben voor wensen en grenzen

 

Een aangepaste leer- of zorgcontext voorzien voor jongeren door:
         ° een zorgtraject uit te werken voor leerplichtige jongeren die tijdelijk niet meer naar school kunnen 
             of waarvoor  aanvulling/verbreding/verdieping op het leerprogramma aangewezen is 
         °  coaching van jongeren en kinderen , met onze dieren als co-begeleider

 

 

 

 

 


Strategie

Pantouf vzw,  een hart voor dieren
Beleefhoeve Pantouf  onderscheidt zich van andere hoeves omdat er (bijna) alleen maar dieren wonen die :
- geadopteerd werden uit een  asiel of dierenopvangcentrum
- gered werden van de slacht
- door particulieren achter gelaten werden of aan de vzw werden afgestaan
Om deze reden hanteren we sinds medio 2018 de term sanctuary.
De meeste van onze dieren hebben het in de periode voor hun aankomst op de vzw niet gemakkelijk gehad. Sommigen bouwden voorheen geen positieve relatie op met mensen, kregen als jong dier niet de kans om op een aangename manier te groeien en de wereld te ontdekken. Ze werden overprikkeld of kregen net geen kans om gewoon dier te zijn.
In sanctuary Pantouf krijgen deze dieren een tweede (of zoveelste) kans.
Deze dieren mogen op de hoeve blijven wonen tot hun laatste aardse dag alwaar ze in de watten worden gelegd door de vele kinderen en jongeren die naar de vzw komen. 
De blijvende  band die ontstaat tussen een mens en een dier is des te mooier.
De keuze die wij maken om deze dieren op te vangen en een thuis te bieden heeft natuurlijk ook gevolgen onze werking:
- Daar wij geen commerciële (landbouw)activiteiten doen met onze dieren zoals  fokken , ze verkopen voor de slacht , het verwerken van dierlijke producten voor de verkoop ontvangen we geen subsidies.
- De vertrouwensband tussen dier en mens dient in de mate van het mogelijk hersteld te worden.
Dat vergt veel geduld en veel kennis over de dieren.  Het is soms een verhaal van vallen en opstaan.  We scholen we ons regelmatig bij om onze kennis over de verschillende dieren die in de sanctuary wonen te verruimen zodat we hen een zo natuurlijk mogelijke thuis kunnen aanbieden, hen op gepaste wijze verzorgen  en het samen-zijn tussen dier en kind of jongere efficiënt kunnen begeleiden.  Ook vrijwilligers die zich op lange termijn engageren om voor de dieren te zorgen, krijgen de kans om hun kennis hierrond te verbreden.
- Daar onze dieren tot hun laatste dag bij ons wonen én sommigen geen gezonde start kenden in het leven,  zijn er ook oudere dieren bij en/of dieren die sneller ziek worden. 
Het welzijn van de dieren wordt steeds voorop geplaatst.
Dagelijks wordt hun gezondheidstoestand opgevolgd. 
Dieren kiezen zelf of ze deelnemen aan activiteiten, ze worden niet gedwongen.
Zieke dieren nemen uiteraard niet deel aan activiteiten, voor hen zetten we vooral in op herstel en genezing .
Medische verzorging wordt opgestart steeds in overleg met een dierenarts/veearts.
Pantouf   vzw , een hart voor kinderen en jongeren
Alle kinderen en jongeren zijn welkom op de vzw om deel te nemen aan activiteiten binnen ons  educatieve en/of zorgaanbod.
We vinden het belangrijk dat de kinderen en jongeren vooral zich zelf kunnen zijn en zich gewaardeerd voelen voor wie ze zijn, voor hun talenten en hun karaktereigenschappen.
Participatie van de kinderen en jongeren vatten we breed op. We stimuleren hen graag om aan alles deel te nemen , om te proeven, te ontdekken, te tuimelen en grenzen te verleggen.
Gelijk luisteren we ook graag naar hen en als zij dit vragen passen wij de inhoud van ons aanbod of van een zorgdag aan aan hun wensen (indien deze realiseerbaar zijn en passen binnen onze werking).
Onze kleinschalige aanpak maakt veel groots mogelijk.
Op de vzw trachten we zo veel mogelijk oplossingsgericht aan de slag te gaan....met het motto dat een probleem pas een probleem wordt wanneer we niet meer naar een oplossing op zoek gaan.
Dit passen we toe zowel bij leuke opdrachten tijdens educatieve kampactiviteiten maar ook tijdens onze zorgtrajecten.
Bij de zoektocht naar oplossingen geloven we in de kracht van de creativiteit van de kinderen en jongeren om oplossingen vanuit zichzelf te bedenken.
Behalve de individuele creativiteit van elk kind en jongeren gaan we ook vaak filosoferen over kleine of grote dingen die de kinderen en jongeren zelf belangrijk vinden. Door samen te denken, ideëen te verwoorden, te luisteren ....groeit bij elkeen weer wat nieuws.
Ook deze werkwijze in omgang met kinderen en jongeren vergt regelmatige bijscholing en bijsturing van de begeleiders.