Zorgaanbod : Pantouffelen

inzet tegen schooluitval via een individueel onderwijsflankerend traject

Beleefhoeve Pantouf vzw biedt een onderwijsflankerd traject aan voor jongeren die om één of andere reden (tijdelijk) niet meer naar de school gaan.

Voornamelijk richten wij ons tot jongeren vanaf 12 jaar (secundair onderwijs). 

Deze jongeren zijn nog leerplichtig. Er wordt vooraf steeds in overleg gegaan met begeleidende diensten (CLB, Groene Zorg, Leerrecht vzw, diensten binnen integrale jeugdzorg, …..) om na te gaan of het volgen van een alternatief traject de meest aangewezen zorg is op dat moment.

Eens er duidelijke afspraken zijn gemaakt en de overeenkomsten ondertekend zijn, kan de jongere starten op de beleefhoeve Pantouf vzw.

Er kunnen jaarlijks maar een beperkt aantal jongeren terecht op de hoeve omdat wij kiezen voor individuele trajecten op maat.

 

 

Waarom kiezen voor beleefhoeve Pantouf vzw tussen alle andere zorgboerderijen ?

Op onze hoeve wonen hoofdzakelijk dieren die door mensen in de steek werden gelaten. Onze dieren zijn geadopteerd uit dierenasiels/dierenopvangcentra of werden door organisaties gered van de slacht.

De dieren verblijven tot hun laatste dag op de hoeve.

Het spreekt voor zich dat wij sterk inzetten op het welzijn van onze dieren. We trachten hen zo natuurlijk mogelijk te laten leven.

Dat betekent dat we kennis moeten vergaren over een gezonde ontwikkeling bij onze dieren, maar ook over de communicatie van deze dieren onderling én ook naar ons toe.

Ook tijdens het pantouffelen gaan jongeren  “anders met dieren leren omgaan”.

 

 

 

Hoe ziet een pantouffeldag er uit ?

Een pantouffeldag start  rond  9u30  en eindigt om 15u30. 

Daar we op maat werken ziet elke pantouffeldag er telkens toch wat anders uit. Om toch een concreet beeld te geven proberen we hieronder een pantouffeldag in een tijdslijn te gieten.

 

In de voormiddag ziet een pantoufleerdag er standaard als volgt uit:

° onthaal (met een drankje en briefing over de dieren/daginvulling)

° voeder-verzorgronde van de dieren die op de weide wonen. Dit houdt in dat we het ontbijt voor de dieren klaar maken. Afhankelijk van het seizoen zal dit variëren. Ook de dierenverblijven worden dagelijks proper gemaakt en wekelijks grondig gereinigd.

De dierenverblijven worden ook dagelijks gecontroleerd en indien nodig passen we EHBO toe (Eerste Hulp bij Beschadigde Omheining).

Bijzonderheden worden in het dierenlogboek genoteerd zodat een goede opvolging de volgende dagen mogelijk is.

 

Over de middag lunchen we samen.

Elke dag voorzien we een lunch. 

Soms doen we samen de inkopen , koken doen we steeds samen.

De keuken is gemengd gebruik (beleefhoeve/privé) .

Al onze maaltijden zijn 100% veggie of vegan én vergezeld van water (plat/bruis). 

Op speciale dagen voorzien we ook wel eens frisdankje.

We ruimen samen af.

 

In de namiddag is er geen vast verloop en bieden we verschillende  activiteiten aan op de hoeve of op verplaatsing. Deze houden steeds verband met de dieren en leefcontext , alsook met het vrijetijdsaanbod van de beleefhoeve. Daar we op maat werken trachten we ook steeds met de jongere te bekijken waar zijn interesse ligt en met welke activiteiten hij/zij op een positieve wijze grenzen kan verleggen.

 

Een greep uit de mogelijkheden:

°aansluiten bij een dierenarts bezoek (enkel indien het bezoek kadert binnen een algemene gezondheidscheck – niet bij ernstige ziekte of in het slechtste geval euthanaseren van een dier)

° observatie van de hoefsmid aan het werk bij de paarden

° paarden borstelen

° samen filosoferen over specifieke onderwerpen (meestal in de weide bij de dieren)

° mee helpen bij het knippen van de hoeven van de schapen en geiten

° mee helpen bij het scheren van de schapen

° hondenspeeltjes maken en samen met de honden spelen

° idem voor de poezen

° een natuurwandeling maken in de buurt

° diverse bezoeken met gerichte focus (fruitboer, varkensboer, paardenfokker, hondenasiel …)

° in de moestuin zaaien, oogsten en verwerken

° snoeiwerken in de buitenomgeving van de dieren

° een kookactiviteit zoals samen confituur maken.

° voorbereidingen voor een educatieve activiteit (ikv vrijetijdsaanbod Beleefhoeve)

°administratieve opvolging (bv rekeningen opstellen, inschrijvingen vrijetijdsaanbod verwerken,…)

° inkopen doen voor de dieren,…

 

In de namiddag voorzien we nog een korte pauze en om 15u30 sluiten we de Pantoufpoort achter ons.

Op bijzondere dagen (bv laatste pantouffeldag van het jaar, laatste trajectdag) voorzien we ook graag een bijzondere activiteit en dit in overleg met de jongere.

 

 

Vergoeding

 

Beleefhoeve Pantouf vzw is bij Groene Zorg geregistreerd als niet-gesubsidieerde zorghoeve.

Ondanks de deskundige begeleiding op maat die wij aanbieden , ontvangen wij als zorghoeve geen subsidies omdat wij een hoeve zijn zonder commerciële landbouwactiviteit.

Dat betekent dat wij aan de pantouffeljongere (zijn ouders/doorverwijzers in overleg) een dagprijs dienen aan te rekenen.

Momenteel bedraagt deze dagprijs 15€/pantouffeldag.

 

In deze prijs is inbegrepen : materiaal, lunch en drank, tussendoortje en drank, verzekering, één-op-één begeleiding gedurende de ganse dag.

 

Voor meer informatie neem contact met ons op.

 

 

"THE SECRET OF CHANGE IS TO FOCUS ALL OF YOUR ENERGY, NOT ON FIGHTING THE OLD, BUT ON BUILDING THE NEW"             -  (Socrates)