Beleefdagen  - algemene informatie

 

Op Beleefhoeve Pantouf worden regelmatig beleefdagen of -momenten georganiseerd voor specifieke doelgroepen (jeugdinstellingen, kinderen die verblijven in vluchtelingenopvang, buitenschoolse opvanginitiatieven, klasjes, …… ). Zij komen een dagje de werking van de sanctuary mee beleven en onze dieren knuffelen.

Op de beleefdagen wordt er tijd gemaakt om bewust stil te staan met evidente dingen waar we anders aan voorbij gaan.

Belevingsdagen worden steeds begeleid door een vaste begeleider van Beleefhoeve Pantouf, eventueel bijgestaan door vrijwilligers.

Beleefdagen zijn steeds op vraag en voor groepen beperkt in aantal (max 15 deelnemers).

Wil je graag meer informatie hierover ? 

Stuur ons een mailtje pantouf@hotmail.com

 

 

Beleefdagen 2018

Ook dit jaar zijn de  jongeren en kinderen van Integratie speelplein Ruimte Zoutleeuw  een dagje komen beleven op Beleefhoeve Pantouf vzw.

Ze bezochten de dieren van onze sanctuary.